COLS by Shin-ei custom order laboratory system

language

Thao tác sản phẩmProducts

Product Category

Vui lòng chọn loại sản phẩm.

GloveboxesHộp găng tay

Là thiết bị có thể vừa quản lý thành phần không khí, vừa có thể thực nghiệm trong điều kiện cách ly với không khí bên ngoài.