COLS by Shin-ei custom order laboratory system

language

Thao tác sản phẩmProducts

Product Category

Vui lòng chọn loại sản phẩm.

Fume HoodsTủ hút ẩm

Là thiết bị dùng để thải khí một cách an toàn khi xử lý khí độc hại hoặc các chất độc hại dễ bay hơi.