COLS by Shin-ei custom order laboratory system

language

Thao tác sản phẩmProducts

Product Category

Vui lòng chọn loại sản phẩm.

Clean Room-related EquipmentThiết bị liên quan phòng sạch

Thông qua bộ lọc HEPA,tạo ra môi trường sạch không chứa vật lạ,có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm và phòng chống ô nhiễm và khi đang làm việc.