COLS by Shin-ei custom order laboratory system

language

Case

Tủ hút ẩm PVC bảo vệ dược phẩm

Ngành công nghiệp Sản xuất y dược phẩm, thực phẩm
Công dụng Bảo vệ an toàn khi tẩy sạch trong môi trường sử dụng dược phẩm

Giải thích ví dụ

Khách hàng: nhà sản xuất y dược phẩm

Được sản xuất trong môi trường sử dụng nhiều dược phẩm khi phát triển sản phẩm, tạo ra sản phẩm dạng lớn có tính kháng acid.