COLS by Shin-ei custom order laboratory system

language

Case

Mui xả khí sử dụng thiết bị khung nhôm

Ngành công nghiệp Đại học, cơ quan nghiên cứu
Công dụng Bảo vệ an toàn người lao động, cải thiện môi trường làm việc do thủy ngân bay hơi

Giải thích ví dụ

Khách hàng: người dùng thiết bị đo trong trường đại học,cơ quan nghiên cứu.

Thiết bị này được sản xuất giống như một mui xe xả khí duy nhất để bảo vệ sự an toàn của người lao động khi sử dụng các thiết bị đo lường chính xác có phát sinh một lượng nhỏ thủy ngân. Thông qua việc hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị đo lường, chúng tôi đã sản xuất trọn gói sản phẩm dành cho khách hàng tiêu dùng.